Commissions

The Dialectical Objective

2001 – 2003. art project commisioned by the province of Groningen for the ‘Semslinie’ art-route.

 

In two lock keepers houses (that are eight kilometers apart) on a canal in Stadskanaal, an artwork had to be realized that the connects the two houses thematically with each other and at the same time makes a connection with the (historical) landscape that surrounds them.

Read more
Dutch text (no English translation available yet):

Wat als eerste opvalt in de geschiedenis van het kanaal is het enorme verschil tussen de hedendaagse, vooral recreatieve funktie van kanaal en zijn oorspronkelijke funktie als spil in de infrastructuur van de veenafgravings industrie. Dit gegeven is het uitgangspunt geweest voor de realisatie van twee LCD- kijkers in de twee respectievelijke sluiswachters huisjes. Op de ene kijker in het grotere huisje (verlaat 2) is een een panoramisch landschap te zien van de huidige stand van zaken in Stadskanaal en omgeving. De kijker in het kleinere huisje (verlaat 4) laat het historische Stadskanaal zien. De kijkers functioneren als een gewone panoramakijker, met als belangrijk verschil dat het ‘verrekijker deel’ met het oculair is vervangen door een LCD scherm. Zodra de bezoeker de kijker beetpakt ziet deze aanvankelijk slechts het interieur van het huisje. Zodra de kijker echter op de deur wordt gericht komt na verdere rotatie de omgeving van het huisje in beeld; hoe verder de kijker wordt gedraaid, de verder bewegen de panoramisch aan elkaar gelaste beel- den zich van de huisjes af. Bij de kijker die een beeld geeft van het historische Stadskanaal, ga je, als je de kijker draait, ook verder terug in de tijd. Na vijf rotaties keert de kijker weer terug in het huisje. Voor de beelden van het hedendaagse Stadskanaal is er intensief in de omgeving gefilmd. Alle historische beelden zijn afkomstig uit het foto-archief van Stadskanaal. Later zijn deze (150) foto’s samengevoegd tot één groot aaneengesloten panorama. De kijkers geven een bijna documentair beeld van het heden en verleden van Stadskanaal.

Comments are closed.